نشانی:

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان پانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، طبقه چهارم، انجمن ایرانی مطالعات جهان

تلفن: 61119285 - 021

رایانامه: postisisconf@iwsa.ir

Refresh Code