بمنظور ارسال چکیده ها و مقالات خود و همچنین استفاده از خدمات ثبت نام و شرکت در همایش الگوهای نظم منطقه ای در جهان پسا داعش ابتدا در سایت ثبت نام نموده تا کد کاربری و رمز ورود برای ورود و استفاده از سامانه همایش برای شما ارسال گردد. سپس با استفاده از اطلاعات ارسالی و ورود به سایت اقدام به ارسال چکیده، مقاله و یا ثبت نام به جهت شرکت در همایش نمایید.


 الف) ارسال چکیده مقاله

پس از ورود به سایت، با درنظر گرفتن آخرین مهلت برای ارسال چکیده و یا مقاله کامل و همچنین رعایت کامل ضوابط نگارش، اقدام به ارسال آنها نمایید. ابتدا با رفتن به سربرگ مقالات و انتخاب گزینه ارسال و پیگیری مقاله و سپس کلیک بر روی ارسال چکیده مقاله جدید به صفحه مشخصات نویسندگان رهنمون می شوید. در آن قسمت فرم مشخصات نویسندگان که شامل عنوان کامل مقاله، چکیده (با توجه به تعداد حروف اعلامی کمیته علمی همایش) و همچنین کلیدواژه ها است را تکمیل نمایید. در مرحله بعد با وارد نمودن توضیحات تکمیلی در مورد چکیده و یا مقاله ارسالی، اقدام به ارسال نمایید. تاییدیه دریافت چکیده ارسالی به آدرس شما به جهت پیگیری های آتی و اعلام نتیجه ارسال خواهد شد.

 

ب) ثبت نام در همایش

تمامی پژوهشگران و علاقمندان به شرکت در همایش لازم است از تاریخ 25 بهمن تا 4 اسفند در سایت همایش ثبت نام کنند هزینه ثبت نام و شرکت در همایش برای کسانی  که سخنران یا  مقاله آنها پذیرفته می شود رایگان است ،هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد مبلغ  50 هزار تومان است که بابت هزینه های پذیرایی ، نهار  و صدور گواهی معتبر شرکت در همایش دریافت می شود.