شنبه 05 اسفند 1396
08:30 تا 09:00
پذیرش میهمانان
پذیرش و ثبت نام
شنبه 05 اسفند 1396
09:00 تا 09:10
افتتاحیه
قرائت قرآن و سرود ملی
شنبه 05 اسفند 1396
09:10 تا 09:30
افتتاحیه
سخنرانی و خوش آمد گویی رئیس دانشکده، دکتر سعیدرضا عاملی
شنبه 05 اسفند 1396
09:30 تا 09:50
افتتاحیه
سخنرانی دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
شنبه 05 اسفند 1396
09:50 تا 10:10
افتتاحیه
گزارش دبیر علمی همایش، دکتر رضا دهقانی
شنبه 05 اسفند 1396
10:10 تا 10:30
افتتاحیه
سخنرانی دکتر عباس خامه یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
شنبه 05 اسفند 1396
11:00 تا 11:20
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه) دکتر قدیر نصری: عقبه فکری داعش سرزنده و گسترده سخنرانی و ارائه مقاله (تالار ایران) دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی: الزامات الگوی نظم منطقه ای در خلیج فارس
شنبه 05 اسفند 1396
11:20 تا 11:40
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله: (تالار حنانه): دکتر فرید العطاس کارکرد اساطیر در توجیه افراط گرایی (تالار ایران) دکتر نوذر شفیعی: جابجایی داعش و ناپایداری نظم امنیتی در غرب آسیا (با تاکید بر افغانستان)
شنبه 05 اسفند 1396
11:40 تا 12:00
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله: (تالار حنانه) دکتر محمد کاظم سجادپور: قدرت های بزرگ و نظم منطقه ای در غرب آسیا (تالار ایران): دکتر حسین دهشیار : آمریکا: پایایی حضور و تداوم بحران در خاورمیانه
شنبه 05 اسفند 1396
12:00 تا 12:20
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه) دکتر ابراهیم متقی : الگوی نظم منطقه ای و تروریسم در دوران پسا داعش (تالار ایران): دکتر اسد ا.. اطهری: ترکیه و نظم سازی در دوران پسا داعش
شنبه 05 اسفند 1396
12:20 تا 12:30
ارائه مقاله
پرسش و پاسخ
شنبه 05 اسفند 1396
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
شنبه 05 اسفند 1396
14:00 تا 14:20
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله: (تالار حنانه) دکتر رحمت حاجی مینه: چشم انداز منطقه ای خاورمیانه در جهان پسا داعش از منظر مجموعه امنیتی باری بوزان (تالار ایران) دکتر احمد نعمه حسن صحاف مابعد داعش فی العراق: من الدولة الهشة الى الدولة المجالیة (مقاربات النظام السیاسی)
شنبه 05 اسفند 1396
14:20 تا 14:40
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه): دکتر رونالد مارشال: از حاشیه تا محراب: داعش در آفریقا (تالار ایران) ابراهیم معراجی: سناریوهای نظم منطقه ای در جهان پساداعش تا سال 2022 از منظر مدل آینده پژوهی تایدا
شنبه 05 اسفند 1396
14:40 تا 15:00
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه) دکتر جواد شعرباف: دولت شکننده؛ بستر پیدایش گروه های مسلح غیر دولتی (تالار ایران) دکتر محمدرضا دهشیری: سناریوهای فراروی نظم منطقه ای در دوران پسا داعش
شنبه 05 اسفند 1396
15:00 تا 15:20
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه) دکتر سیامک بهرامی: الگوی نظم تکثیری و موج پنجم تروریسم در خاورمیانه (تالار ایران) آنا یوسفیان: بررسی نقش و کارکرد «نوروز» در برقراری موازنه هویت در کشورهای منطقه
شنبه 05 اسفند 1396
15:20 تا 15:30
ارائه مقاله
پرسش و پاسخ
شنبه 05 اسفند 1396
15:50 تا 16:10
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه):اردشیر پشنگ: تأثیر افول داعش بر بازیگری کردها در خاورمیانه (تالار ایران): دکتر افشین زرگر: نظم منطقه ای قفقاز در عصر پسا داعش؛ تردیدها و امیدها
شنبه 05 اسفند 1396
16:10 تا 16:30
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه)دکتر کاآن دیلک: تاثیر ایران و ژئوپلیتیک شیعه بر روابط ترکیه و جهان عرب در دوران پساداعش (تالار ایران): نیلوفر باقرنیا: راهبرد امنیتی پاکستان در قبال آمریکا در دوره پساداعش
شنبه 05 اسفند 1396
16:30 تا 16:50
ارائه مقاله
سخنرانی و ارائه مقاله (تالار حنانه)علیرضا خرم روز: نسل جدید جنگ امنیتی منطقه ای در محیط پساداعش؛ مطالعه موردی جنگ اطلاعاتی ایران و عربستان (تالار ایران): دکتر محمد اسماعیل نباتیان: القاعده و داعش در جهان پسا داعش: تقابل یا تعامل؟
شنبه 05 اسفند 1396
16:50 تا 17:00
ارائه مقاله
پرسش و پاسخ
شنبه 05 اسفند 1396
17:00 تا 17:30
اختتامیه
اختتامیه و اهدای هدایا