سناریوها و الگوی نظم منطقه ای عراق در پسا داعش
کد مقاله : 1058-POSTISIS-FULL
نویسندگان:
محمد نبی زاده *1، علیرضا صادقی2
1شهربابک- خیابان شهید منتظری
2دانشجوی گروه مطالعه عراق دانشکده مطالعات جهان
چکیده مقاله:
طی سه‌سال گذشته مردم و دولت عراق ‌هدف مشترک، شکست داعش را دنبال می‌کردند. برای دستیابی به این هدف، ایالات‌متحده در مقطعی به‌حمایت از شبه‌نظامیان شیعه عراقی پرداخت، دولت بغداد در چالش صدور نفت، امتیازاتی به اقلیم کردستان عراق اعطا کرد و احزاب سیاسی عراق اعتراض‌ها علیه فساد گسترده را با هدف حفظ یکپارچگی محدود کردند، ایجاد چنین تعادلی در تنش‌ها از برخی جهات باعث نجات عراق شد. با توجه به تحولات پیش رو نظم منطقه ای جدیدی در عراق پسا داعش در حال شکل گیری است. عراق از جمله کشورهایی است که انتخابات آن بر مبنای قدرت پارلمانی بنا شده و بر همین اساس برای حفظ استقلال قوای سه گانه در این کشور، یک سیکل پیچیده ای از تدابیر برای عدم تداخل قدرت بین قوای سه گانه و درعین حال صیانت از حقوق رای دهندگان پیش بینی شده است. با پررنگ شدن و تقویت هویت قومی و مذهبی، در طی روند سه دوره قبلی انتخابات، صحنه سیاسی و حکومتی عراق، هم‌اکنون شاهد حضور سه ائتلاف اصلی شیعه، سنی و کرد می‌باشد. در عین حال هر یک از این ائتلاف‌ها در درون خود فاقد انسجام و هماهنگی بوده و دچار اختلافات شدید و جدی بین احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف هستند. لذا در انتخابات پارلمان سال 2018 شاهد تغییرات جدی در ائتلاف های موجود سیاسی عراق خواهیم بود. در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تدوین شده به بررسی و تبیین نظم منطقه ای پسا داعش و آینده پژوهی سناریوهای آرایش سیاسی عراق خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها:
الگو، سناریو، عراق، پسا داعش، نظم منطقه ای، آینده سیاسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است